Zprovoznění klienta noip pro obnovování dynamické DNS
www.no-ip.org na NAS SynologyZprovoznění klienta noip pro obnovování dynamické DNS www.no-ip.org na NAS Synology, v mém případě na modelu DS101, předpokládá, že máte na NASu aktivní telnet (návod pro DS101) a balíčkovací systém ipkg (návod pro DS101 zde, nebo zde a česky zde).

Přes telnet se přihlásíme do NASu (username: root, ne admin!)

Příkazem ipkg install noip2 nainstalujeme z repozitáře ipkg klienta noip2 (nainstaluje se do /opt/bin).

Provedeme inicializaci přikazem noip2 -C, který vytvoří v /opt/etc/ konfigurační soubor no-ip2.conf

Tvorba konfiguráku proběhně interaktivně:

Auto configuration for Linux client of no-ip.com.

Please enter the login/email string for no-ip.com
vložíme username svého účtu na www.no-ip.com
Please enter the password for user xxxx@yyyy.zz'
vložíme heslo k účtu na www.no-ip.com

1 host registered to this account.
(oznámení o počtu hostingových adres na příslušném účtu)
Do you wish to have host [něco.no_ip.org] updated?[N] (y/N) y
(přejete si host aktualizovat,ano -y, proto jsme zde)
Please enter an update interval:[30]
(aktualizace co 30 minut)
Do you wish to run something at successful update?[N] (y/N)
(přejete si po aktualizaci něco spustit? nepřejeme -N)

New configuration file '/etc/no-ip.conf' created.

Teď už stačí noip2 spustit příkazem noip2 a příkazem ps ověřit zda běží (dá se to zjistit i opětovným spuštěním noip2, které nahlásí chybu o pokusu o duplicitní stuštění).

Jelikož jsou mezi nebem a zemí věci, které mohou zapříčinit výpadek elektrické energie a tím nové spuštění NASu, je potřeba zajisti, aby se klient noip2 spouštěl automaticky při startu.

Do /opt/etc/init.d vložíme soubor (např. vytvořený v editoru nano (ipkg install nano)) Sxxnoip2.sh (místo xx dáme číslo vyšší než nejvyšší číslo v souborech Sxxyyyy, já tam mám 60 tj. S60noip2.sh). Do souboru při jeho tvorbě editorem nano vložíme:
#! /bin/sh
./opt/bin/noip2


Po rebootu NASu příkazem reboot, dáme NASu čas na restart a opět se do něj přes telnet přihlásíme. Ve výpisu běžících procesů, ps, by jsme měli najít ./opt/bin/noip2.sh. Spuštění procesu noip2 se dá opět ověřit i jeho spuštění, které by se mělo hlásit jako duplicitní spuštění.