Po aktualizaci nejde Java ve Firefoxupo aktualizaci openSuse 11.4 přestala jít Komerční Banka, zápasil jsem s tím, instaloval javu, hrál si s linky a nic. Pak jsem našel návod, který pomohl. Je sice v angličtině, ale snadno pochopitelný a funkční:

Install SUN Java-Plugin für Firefox under OpenSuse 11.x
IcedTea-Plugin is the standard Java-Pligin for Applets in OpenSuse. It's provided by openjdk. Some application, e.g. ElstarOnline, don't work with IcedTea and need Java-Plugin from SUN. Steps to install SUN's Java-Plugin:


1) Download SUN's JRE from http://www.java.com/de/download/. Current version is 1.6.0_21.

2) Install it. I've installed it under /usr/local/java/jre1.6.0_21 (já to mám v /usr/java/jre....)

3) Create the following symbolic link in /usr/lib/browser-plugins/ (root rights are needed) to je důležité,
nemohl jsem najít v oficiálním postupu instalace zmíněný firefox/plugin a ono to asi je trošku jinde, je to v /usr/lib/browser-plugins/ :)

vytvořit link obdobným příkazem (upravit cestu podle vlastního umístění):
sudo ln -s /usr/ ..local... /java/jre1.6.0_21/lib/i386/libnpjp2.so /usr/lib/browser-plugins/
sem /home/..uživatel../.mozilla/plugins- jsem v openSuse 12.2 link libnpjp2.so nakopíroval z /usr/lib/browser-plugins/


4) Start Firefox and go to the Extras --> Add-ons --> Plugins
(úpravy-předvolby-obecné-správce doplňků)

5) Deactivate IcedTea NPR Web Browser Plugin

Activate (if not yet activated) Java(TM) Plug-in 1.6.0.21

a bylo po problémech:)